Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă

Proiectul își propune să aducă împreună organizațiile non-guvernamentale de și pentru tineret și autoritățile locale din Sibiu și Hunedoara, în vederea dezvoltării unei comunități durabile și viabile. Acesta își propune să sprijine formarea și promovarea dezvoltării în domeniul tineretului prin parteneriate, mentorat, cercetare și diseminarea bunelor practici.

Nevoia implementării unui astfel de proiect s-a constatat în urma multiplelor consultări cu tinerii din județele vizate, și nu numai, prin care aceștia au accentuat faptul că este important să existe colaborare între autorități și mediul ONG, precum și faptul că este necesară implicarea acestora în luarea deciziilor ce îi afectează în mod direct sau indirect.

Implementat alături de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, proiectul se adresează în primul rând, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din județele vizate, dar și autorităților locale ce lucrează în domenii cu incidență directă sau indirectă în aria tineretului. În ultimul rând, proiectul vizează și simpli locuitori din județele vizate, ce activează la nivelul unui ONG.

Obiective:

Până la finalul proiectului, ne propunem să atingem următoarele obiective:

  1. Stabilirea a minim 20 de parteneriate între ONG-uri și autoritățile locale în Sibiu și Hunedoara.
  2. Includerea a minim 100 de reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților locale în activitățile proiectului.
  3. Oferirea de suport prin mentorat pentru 40 de reprezentanți ai ONG-urilor.
  4. Realizarea unei cercetări cantitative privind nevoile tinerilor din județele vizate.
  5. Realizarea unei cercetări calitative privind modul de cooperare dintre societatea civilă și autorități în județele vizate.
  6. Crearea unui ghid de bune practici pentru a fi distribuit și utilizat în comunitate.

 

Buget:

Valoarea totală a proiectului este de 420.254,01 lei, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Cronologie:

Perioada de implementare a proiectului se întinde pe parcursul a 14 luni, de la iunie 2022 până în iulie 2023. Acest interval de timp va fi folosit pentru a dezvolta și consolida parteneriatele, pentru a efectua cercetările necesare și pentru a implementa activitățile proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

 Activități:

1. Cursuri de formare pe următoarele teme:

a. Politici europene de tineret – participanții vor învață despre ce reprezintă politicile europene de tineret, modul în carele pot aplica la nivel local sau cum ar putea fi utilizate acestea;
b. Planificare strategică în domeniul de tineret – accentul va cădea pe importanța existenței unei strategii la nivelul unei instituții;
c. Participarea tinerilor și dezvoltare comunitară – este bazat pe înțelegerea participării tinerilor în procesele decizionale, forme de participare a tinerilor în viața comunității, cum pot autoritățile si ONG-urile sa stimuleze participarea tinerilor.

2. Mentorat

Scopul mentoratului este acela de a veni în completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul sesiunilor de formare, precum și ca un suport de punere în aplicare a acestora. Experții vor oferi suport pentru următoarele teme:

a. Dezvoltarea și înființarea consiliilor consultative de tineret;
b. Programe de și pentru tineret
c. Planificare strategică
d. Constituirea organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret;

3. Cercetare

În cadrul acestei activități se vor realiza două cercetări: una cantitativă, pentru identificarea nevoilor și dorințelor pe care tinerii le au, precum și una calitativă pentru a înțelege modul în care se realizează colaborarea dintre autoritățile locale și societatea civilă.

Concluzie:

Proiectul „Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă” este o inițiativă esențială pentru dezvoltarea și sprijinirea tinerilor din județele Sibiu și Hunedoara. Prin parteneriate, mentorat, cercetare și diseminarea bunelor practici, acest proiect contribuie la crearea unei comunități durabile și la îmbunătățirea calității vieții pentru tineri. Alătură-te și tu eforturilor noastre pentru a crea un viitor mai luminos și mai sustenabil pentru toți!

Cercetarea cantitativă va aduce în lumină nevoile tinerilor din județul Sibiu și din județul Hunedoara, cercetare care poate fi utilizată de către orice ONG sau autoritate publică care își dorește să dezvolte activități destinate tinerilor din cele două județe.

Mai mult decât atât, această cercetare cantitativă va fi un element care poate să stea la baza elaborării unei noi strategii multianuale pentru cele două județe în care se desfășoară proiectul, cât si pentru alte intervenții sectoriale și, totodată, aceasta poate reprezenta un element de bază în construirea strategiilor multianuale ale organizațiilor de și pentru tineret.

Pentru că ne dorim o cercetare cât mai amplă, te invităm să participi la chestionar dacă ai între 14 și 35 de ani și locuiești în județele vizate. Vrem să știm care este părerea ta și cum am putea îmbunătăți serviciile și proiectele pentru tineret.

 În cadrul proiectul ne-am propus să realizăm o radiografie a sectorului de tineret din județele Sibiu și Hunedoara, prin intermediul unui focus grup cu actori din domeniu, care ne pot spune cum stă treaba „chiar de la firul ierbii” și cum consideră ei că ar putea îmbunătăți lucrurile în sectorul de tineret din comunitatea din care provin.
Focus grupul face partea din cercetarea calitativă pe care o realizăm în acest moment, răspunsurile și propunerile primite vor sta la baza realizării unui ghid de bune practici, care va fi pus la dispoziția organizaților neguvernamentale, dar și a autorităților din județele vizate.

RESURSE

Cursuri de formare:

Sesiuni de mentorat:

Cercetare calitativă și cantitativă:

REZULTATE

SESIUNI DE FORMARE ORGANIZATE

CHESTIONARE COMPLETATE DE CĂTRE TINERI

PARTICIPANȚI ÎN CADRUL SESIUNILOR DE FORMARE

FOCUS GRUPURI CU REPREZENTANȚI AI UAT-URILOR ȘI ONG-URILOR

PARTICIPANȚI ÎN SESIUNILOR DE MENTORAT

INTERVIURI INDIVIDUALE CU REPREZENTANȚI AI UAT-URILOR ȘI ONG-URILOR

Focus grup – Cum arată domeniul de tineret în Sibiu și Hunedoara?

Focus grup – Cum arată domeniul de tineret în Sibiu și Hunedoara?

În cadrul proiectul „Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă” ne-am propus să realizăm o radiografie a sectorului de tineret din județele Sibiu și Hunedoara, prin intermediul unui focus grup cu actori din domeniu, care ne pot spune cum stă treaba „chiar...