În cadrul proiectul „Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă” ne-am propus să realizăm o radiografie a sectorului de tineret din județele Sibiu și Hunedoara, prin intermediul unui focus grup cu actori din domeniu, care ne pot spune cum stă treaba „chiar de la firul ierbii” și cum consideră ei că ar putea îmbunătăți lucrurile în sectorul de tineret din comunitatea din care provin.
Focus grupul face partea din cercetarea calitativă pe care o realizăm în acest moment, răspunsurile și propunerile primite vor sta la baza realizării unui ghid de bune practici, care va fi pus la dispoziția organizaților neguvernamentale, dar și a autorităților din județele vizate.

„Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă”, codul SIPOCA/MySMIS: 972/151285, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este implementat de Fundația Națională pentru Tineret și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș.