La Casa Tineretului din Timișoara, pe data de 27 octombrie, la ora 15:30,  suntem bucuroși să vă invităm la conferința finală a proiectului “Cooperare și Dezvoltare pentru o Comunitate Durabilă”, implementat cu succes de Fundația Națională pentru Tineret alături de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Această conferință marchează finalizarea cu succes a unei inițiative semnificative pentru tinerii din județele Sibiu și Hunedoara.

Proiectul și-a propus să aducă împreună organizațiile non-guvernamentale dedicate tineretului și autoritățile locale din cele două județe, în vederea dezvoltării unei comunități durabile și viabile. Prin parteneriate solide, mentorat, cercetare și diseminarea bunelor practici, acest efort comun a contribuit la crearea unui mediu mai propice pentru dezvoltarea tinerilor și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Proiectul a reușit să atingă o serie de obiective semnificative:

  • Stabilirea a minim 20 de parteneriate între ONG-uri și autoritățile locale în Sibiu și Hunedoara: Aceste parteneriate au deschis noi oportunități pentru colaborare și dezvoltare în comunitățile locale, construind punți între societatea civilă și autoritățile publice.
  • Includerea a minim 100 de reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților locale în activitățile proiectului: Formarea și implicarea a peste 100 de reprezentanți ai acestor entități au dus la creșterea capacității acestora de a contribui la dezvoltarea tineretului.
  • Oferirea de suport prin mentorat pentru 50 de reprezentanți ai ONG-urilor: Acest suport a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării organizațiilor non-guvernamentale, facilitând implementarea de programe și inițiative pentru tineri.
  • Realizarea unei cercetări cantitative privind nevoile tinerilor din județele vizate: Această cercetare a furnizat o înțelegere profundă a necesităților tinerilor, oferind baza pentru luarea deciziilor informate în ceea ce privește politica de tineret.
  • Realizarea unei cercetări calitative privind modul de cooperare dintre societatea civilă și autorități în județele vizate: Această cercetare a evidențiat bunele practici și a identificat oportunitățile de îmbunătățire a colaborării pentru o comunitate mai durabilă.
  • Crearea unui ghid de bune practici pentru a fi distribuit și utilizat în comunitate: Acest ghid va rămâne o resursă  pentru toți cei implicați în dezvoltarea tineretului, oferind îndrumări și soluții practice.

Proiectul „Cooperare și Dezvoltare pentru o Comunitate Durabilă” reprezintă un exemplu elocvent de cum colaborarea între organizațiile non-guvernamentale și autoritățile locale poate contribui la dezvoltarea unei comunități durabile și la îmbunătățirea vieții tinerilor. Rezultatele obținute marchează un pas important în direcția construirii unui viitor mai strălucit și mai sustenabil pentru toți.

Link spre evenimet: https://fb.me/e/41EcxD2aU

Vă așteptăm cu entuziasm la conferința finală, unde vom prezenta în detaliu toate realizările și lecțiile învățate în cadrul acestui proiect deosebit. Să ne unim eforturile pentru o comunitate durabilă și viabilă!