Am dat startul unei cercetări calitative având la bază nevoile tinerilor din județele Sibiu și Hunedoara.

Scopul acestei cercetări este cel de a obține o înțelegere clară și detaliată a nevoilor, așteptărilor și preferințelor tinerilor din județul Sibiu și Hunedoara, pentru a informa autoritățile locale și ONG-urile despre rezultatele cercetării, sprijinind astfel elaborarea și implementarea unor strategii și programe eficiente și sustenabile adresate tinerilor.

Cercetarea cantitativă va aduce în lumină nevoile tinerilor din județul Sibiu și din județul Hunedoara, cercetare care poate fi utilizată de către orice ONG sau autoritate publică care își dorește să dezvolte activități destinate tinerilor din cele două județe.

Mai mult decât atât, această cercetare cantitativă va fi un element care poate să stea la baza elaborării unei noi strategii multianuale pentru cele două județe în care se desfășoară proiectul, cât si pentru alte intervenții sectoriale și, totodată, aceasta poate reprezenta un element de bază în construirea strategiilor multianuale ale organizațiilor de și pentru tineret.

Pentru că ne dorim o cercetare cât mai amplă, te invităm să participi la chestionar dacă ai între 14 și 35 de ani și locuiești în județele vizate. Vrem să știm care este părerea ta și cum am putea îmbunătăți serviciile și proiectele pentru tineret.

Link către cercetare: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-SYFZ-e1L0akKckdXioUxoF7swM2cTZCj0zQYd_kqz9UQTQxTElZVU5SMExORTBSNUgzWEZJRlhZTS4u

 

Cercetarea face parte din proiectul „Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă”, codul SIPOCA/MySMIS: 972/151285, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, ce își propune să consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de și pentru tineret de a se implica în formarea și promovarea dezvoltării domeniului de tineret, în județele Sibiu și Hunedoara.

Proiectul este implementat de către Fundația Națională pentru Tineret, în parteneriat cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș.