organizație neguvernamentală de utilitate publică

FUNDAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU TINERET

este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică, fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții ai 21 de fundații județene pentru tineret și a municipiului București, care și-au exprimat adeziunea la scopul acesteia, dintre cele 25 de fundații existente în România.

Singura federație neguvernamentală nepolitică indicată expres în Legea Tinerilor 

Fundația Națională pentru Tineret (FNT) este singurul membru cu drepturi depline, din România, al Agenției Europene de Informare și Consiliere pentru Tineret – ERYICA. Rețeaua FNT s-a distins prin obținerea, de către o fundație membră, a  Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei – cea mai înaltă distincție de profil din Europa, care confirmă îndeplinirea standardelor de calitate impuse de Consiliul Europei. Astfel, în România, în rețeaua FNT este singurul centru de tineret care a obținut și deține această certificare. La nivelul statelor membre ale Consiliului nu mai sunt decât alte 14 astfel de centre certificate. De-a lungul timpului, rețeaua FNT a fost implicată în proiecte majore pentru dezvoltarea tinerilor. În cadrul programului Capitala Tineretului din România, fundații membre ale rețelei FNT au fost implicate și încă se implică în implementarea acestuia în 3 dintre cele 7 orașe care au câștigat titlul (Timișoara, Târgu Jiu, Ploiești). De asemenea, în ultimii 5 ani, rețeaua FNT a depus eforturi considerabile pentru atragerea de finanțări și implicarea a sute de tineri în renovarea de spații destinate lor, inclusiv salvarea de clădiri ce aparțin comunităților locale. Aceste eforturi demonstrează grija reală pe care membrii FNT o acordă dezvoltării tinerilor și a spațiilor destinate lor. În 2022, declarat ANUL EUROPEAN AL TINERETULUI de către Comisia Europeană, FNT a contribuit semnificativ la succesul României, care a ocupat prima poziție în topul țărilor care au înregistrat activități desfășurate cu acest prilej. Mai mult decât atât, cu cele peste 1800 de activități înregistrate la nivel de rețea, FNT nu doar că a depășit alte rețele naționale, ci a depășit chiar țara ocupantă a locului 2 – Franța, FNT devenind astfel rețeaua națională din Europa cu cele mai multe activități înregistrate în Anul European al Tineretului. Această performanță a fost apreciată și de ANPCDEFP, agenția din România care implementează programele de tineret ale Comisiei Europene, care a premiat Fundația Națională pentru Tineret pentru reușita la nivel de rețea și contribuția adusă la succesul României în acest domeniu.

CAPACITATE ORGANIZAȚIONALĂ

OFERIM SPRIJIN

O REȚEA NAȚIONALĂ ÎN INTERESUL TINERILOR

Având 21 de fundații membre, FNT este o rețea națională axată pe colaborare și inovare, care urmărește sprijinirea dezvoltării spațiilor, programelor pentru tineret și a mișcării asociative de tineret în cadrul fundațiilor membre, prin:

reprezentarea intereselor acestora în fața autorităților & instituțiilor publice centrale, precum și a altor organisme la nivel național & internațional,

elaborarea, organizarea și finanțarea de programe naționale destinate tinerilor, 

promovarea dezvoltării parteneriatelor & acordurilor de cooperare ale fundațiilor membre la nivelul administrației locale,

gestionarea Registrului Unic al Fundațiilor Județene pentru Tineret și a Municipiului București înființate în baza Decretului-Lege nr. 150/1990;

desfășurarea de programe și acțiuni de prevenție & control la nivelul fundațiilor membre.

Misiunea noastră este de a sprijini tinerii, în special prin investiții semnificative în dezvoltarea capacității fundațiilor membre. Pentru aceasta, organizăm reuniuni, ateliere, sesiuni de formare și investim în angajarea & retenția personalului de tineret și în dezvoltarea infrastructurii membrilor, precum și în organizarea de activități pentru tineri, de către aceștia.

FNT este o comunitate dinamică și inovatoare, care își propune să promoveze valori precum încrederea, colaborarea, creativitatea și spiritul de inițiativă. Suntem angajați în a crea o lume în care tinerii să aibă șanse egale la dezvoltare, indiferent de mediul social și economic din care provin.

Aici veți găsi informații despre proiectele noastre și despre modul în care puteți să vă implicați în comunitatea noastră. De asemenea, puteți afla mai multe despre fundațiile noastre membre și despre activitățile pe care le desfășoară.

Rețeaua FNT are în proprietate doar parte a patrimoniului fostei uniuni a tineretului comunist (UTC)

Teoria potrivit căreia fundațiile pentru tineret au preluat tot patrimoniul fostei UTC este falsă. Chiar dacă după Revoluție legea a dispus să se întâmple așa, niciodată acestea nu au intrat în posesia întregului patrimoniu. Mai mult, patrimoniul UTC nici nu era format doar din imobile edificate în proprietatea sa (dintre care doar o parte au intrat în patrimoniul fundațiilor pentru tineret, restul fiind păstate de UAT-uri), ci era format și din: a) imobile care aparțineau domeniului public al statului sau al UAT-urilor, date, la solicitarea UTC, în administrarea acesteia; b) imobile închiriate de UTC; c) imobile folosite cu titlu gratuit de UTC și care aparțineau altor structuri (administrative, politice, obștești etc.).

Din rețeaua FNT, doar 15 fundații pentru tineret au în proprietate imobile din patrimoniul fostei UTC (în afară de fundațiile din Argeș, Covasna, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Prahova).

Trebuie subliniat că, deși au avut mereu statut de utilitate publică, fundațiile pentru tineret din rețeaua FNT nu au beneficiat de alocări bugetare din partea statului pentru întreținerea și îmbunătătățirea patrimoniului lor, nici în anii hiperinflației galopante post-decembriste (în 1993 ajungând la peste 250%), nici în criza din 2008 și nici în pandemie. Astfel, au identificat singure oportunități de atragere a resurselor pentru a realiza, direct sau prin intermediari, investițiile în infrastructură.

La 1 ianuarie 2023, cele 15 fundații din rețeaua FNT au în proprietate:

%

dintre casele tineretului ale fostei UTC

%

dintre cluburile tineretului ale fostei UTC

%

dintre bazele sportive & de agrement ale fostei UTC

SPAȚII PENTRU TINERI

 Îngrijim & dezvoltăm

Nu lăsăm clădirile în paragină

Fundații membre ale rețelei FNT au în proprietate:

10 case ale tineretului
 1. “Casa Tineretului BOTOȘANI”;
 2. “Casa Tineretului BUZĂU”;
 3. “Casa Tineretului TÂRGOVIȘTE”;
 4. “Casa Tineretului DROBETA-TURNU SEVERIN”;
 5. “Casa Tineretului SLATINA”;
 6. “Casa Tineretului ROȘIORI DE VEDE”;
 7. “Casa Tineretului TIMIȘOARA”;
 8. “Casa Tineretului TULCEA”;
 9. “Casa Tineretului ORADEA”;
 10. “Casa Tineretului RÂMNICU VÂLCEA”
14 cluburi ale tineretului
 1. “MODERN Club”,
 2. “TITAN Club”,
 3. “ECRAN Club”,
 4. “TEHNIC Club”,
 5. “UNIVERSAL Club” (toate 5 în București);
 6. “Clubul Tineretului BALȘ” (cunoscut și drept “Casa Tineretului BALȘ”);
 7. “Clubul Tineretului ALBA IULIA”;
 8. “Clubul Tineretului BLAJ”;
 9. “Clubul Tineretului RÂMNICU SĂRAT”;
 10. “Clubul Tineretului OLTENIȚA”;
 11. “Clubul Tineretului CĂLĂRAȘI”;
 12. “Clubul Tineretului SLOBOZIA”;
 13. “Clubul Tineretului ZIMNICEA”;
 14. “Clubul Tineretului VASLUI”;

Acestora li se adaugă “Clubul Tineretului DEVA” care nu se află în proprietatea, ci în administrarea Fundației Județene a Tineretului Hunedoara și nu a făcut parte din patrimoniul UTC.

4 baze sportive & de agrement
 1. “Baza sportivă BOTOȘANI”;
 2. “Baza sportivă și de agrement CĂLĂRAȘI”;
 3. “Baza sportivă DROBETA-TURNU SEVERIN”;
 4. “Baza de agremenet RÂMNICU VÂLCEA”

Cu excepția celei din “Baza sportive și de agrement CĂLĂRAȘI”, toate celelalte sunt aferente caselor tineretului din acele municipii).

Pe lângă infrastructura veche, începând cu anul 2019, în rețeaua FNT sau cu sprijinul rețelei FNT, cu ajutorul finanțărilor atrase de la Comisia Europeană sau de la organizații neguvernamentale internaționale, s-au dezvoltat mai multe centre de tineret, unele cu perioadă de funcționare determinată de 5 ani (ex. centrele de cartier dezvoltate de FITT în Timișoara), altele funcționale și în prezent, după cum urmează:

4 centre de tineret
 1. “Centrul de Tineret LUGOJ” a fost deschis de către Fundația Județeană pentru Tineret Timiș în anul 2021, în parteneriat cu autoritatea publică locală.
 2. “Centrul de Tineret FNT” a fost deschis în anul 2022 – Anul European al Tineretlui, într-un spațiu închiriat de pe piața liberă. Centrul de Tineret găzduiește și sediul nostru, de aici și denumirea.
 3. “SUCEAVA Youth Centre” a fost deschis în noiembrie 2022, de către Fundația Națională pentru Tineret, cu scopul exclusiv de a sprijini integrarea tinerilor ucraineni refugiați, în comunitatea locală (după ce, în prima parte a anului 2022, acordase sprijin financiar Fundației Județene pentru Tineret Suceava să dezvolte un alt spațiu – Centrul de Tineret Suceava). Acest centru funcționează într-un spațiu închiriat de pe piața liberă.
 4. “Centrul de Tineret TÂRGU JIU” a fost deschis în anul 2023 de către Fundația Județeană pentru Tineret Gorj, cu sprijinul Fundației Naționale pentru Tineret.

În concluzie, rețeaua FNT a dezvoltat o impresionantă infrastructură pentru tineri în diferite orașe din România și continuă să investească în dezvoltarea de noi spații și servicii pentru aceștia, prin parteneriate și atragerea de finanțări. Gestionarea și dezvoltarea întregii infrastructuri reprezintă o provocare continuă pentru echipele implicate, dar și o misiune importantă pentru FNT, care își propune să ofere tinerilor din România acces la activități culturale, educaționale și sportive, într-un mediu prietenos și sigur.

Din acest motiv, Fundația Națională pentru Tineret a atras resursele necesare pentru amenajarea și dotarea centrelor de tineret din Suceava, București și Târgu Jiu, dar și resurse pentru sprijinirea îmbunătățirii de spații pentru activități în incintele caselor tineretului din Timișoara, Tulcea, Botoșani, Râmnicu Vâlcea. Totodată, am atras resurse pentru a dota cu mobilier spații pentru activități de tineret din incintele Casei Tineretului Târgoviște, Casei Tineretului Buzău, Clubului Tineretului Alba Iulia, Clubului Tineretului Deva și Tehnic Club din București.

Mai sunt multe investiții de realizat pentru a actualiza toată infrastructura pentru tineret din rețeaua FNT, astfel încât să fie într-o suprafață cât mai mare și optimă desfășurării a cât mai multor activități potrivite nevoilor de azi ale tinerilor și organizațiilor de tineret. Însă, având în vedere că rețeaua noastră este autonomă, se autofinanțează și deci trebuie să identifice singură resursele pentru astfel de lucrări și dotări, facem pași mărunți, dar procesul este unul susținut.

Tururi ale caselor & cluburilor tineretului

15 dintre cele 21 de fundații membre FNT au în proprietate case & cluburi ale tineretului (4 dintre acestea având și baze sportive).

Rețeaua FNT este cel mai mare angajator de personal de tineret din România, din mediul privat

Din cei aproximativ 160 de angajați din rețeaua FNT (decembrie 2023), pe lângă personalul administrativ și personalul de pază și mentenanță, corpul personalului de tineret din rețeaua FNT este format din aproximativ 90 de angajați. Aceștia au diverse ocupații, precum: lucrător de tineret, consilier pentru tineret, agent în centre de informare, animator socio-educativ, facilitator de dezvoltare comunitară, formator, specialist în activitatea de lobby. Acestora li se adaugă artiști, psihologi, manageri de proiecte și manager de procese. Majoritatea contractelor personalului de tineret sunt pe perioadă determinată, ce depind de proiectele accesate. Este totuși important de subliniat că personalul de tineret din rețeaua FNT este unul mixt, alcătuit din persoane de diferite etnii și cetățenii.

Personalului de tineret angajat i se alătură și un corp de voluntari format din grupuri de voluntari locali sau internaționali ce activează pe lângă mai multe fundații membre FNT.

PERSONAL DE TINERET

 SPRIJINIM FORMAREA CONTINUĂ

Investim în oferirea de servicii & activități de calitate pentru tineri

Convinși că personalul de tineret nu are nevoie doar de formare inițială, ci și continuă, mai ales că nevoile tinerilor sunt diferite și prezintă o dinamică accelerată, cu care echipa noastră trebuie să țină pasul, organizăm, individual sau în parteneriat, sesiuni de formare. Totodată, asigurăm un coordonator specializat pentru formarea și ghidarea personalului de tineret din rețeaua noastră, acesta acordând sprijin permanent întregii echipe naționale.

TRAIN THE TRAINERS & FACILITATOR

– SEPTEMBRIE 2022

Atelierul a reunit la Casa Tineretului Botoșani, timp de o săptămână, o parte din tinerii membri în cadrul fundațiilor membre FNT, cu scopul de a crește nivelul de pregătire a acestora în vederea susținerii de training-uri și workshop-uri pentru tinerii din județele de proveniență și nu numai.

Humanitarian Aid – Training Course

– OCTOMBRIE 2022

Cursul a avut ca scop formarea persoanelor ce lucrează sau își doresc să lucreze cu tinerii care și-au părăsit țara din cauza războiului. Mai mult, în cadrul sesiunilor desfășurate la Casa Tineretului Timișoara, au fost abordate subiecte precum drepturile omului, acordarea ajutorului umanitar, dar și problema traficului de persoane

HUMAN RIGHTS EDUCATION – TRAINING COURSE

– MARTIE 2023

Împreună cu Departamentul de Tineret al Consiliului Europei și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș am organizat și găzduit la Centrul de Tineret FNT (București) o sesiune de formare pe tema Educației pentru Drepturile Omului, care a reunit peste 40 de lucrători de tineret ucraineni și români, activi în fundații de tineret, dar și lucrători de tineret care sunt încă activi în Ucraina.

Metode & instrumente de facilitare pentru activități de tineret – Training Course

– APRILIE 2023

Scopul acestui curs, defășurat la Casa Tineretului Timișoara, a fost acela de a aprofunda competențele cu privire la organizarea de activități pentru tineri, la standardele de lucru ONU, astfel încât, atunci când se reîntorc în județele din care provin, să poată crea un spațiu sigur, necesar pentru integrarea tinerilor ucraineni în comunitate, dar și pentru a crea oportunități de dezvoltare pentru aceștia

În același timp, FNT sprijină derularea programelor naționale la nivel de județ inclusiv prin alocarea de personal de tineret specializat (ex.: Dâmbovița, Suceava, Tulcea, Gorj, Călărași etc.). Nu puține au fost și ocaziile când FNT a facilitat accesul membrilor echipelor noastre și la evenimente internaționale de profil, ca participanți sau chiar cu rol de speakeri și promotori ai cauzelor și soluțiilor din aria de practică:

Youth Action Week - Democracy Now! (Strasbourg)

În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, parte din personalul de tineret din rețeaua FNT (Timiș & Centrul de Tineret FNT) a fost prezent la Strasbourg, în cadrul principalului eveniment din cadrul campaniei “Democracy Here. Democracy Now!”, organizat de către Consiliul Europei.
În cadrul acestuia s-au reunit reprezentanți ai sectorului de tineret, ai societății civile, precum și reprezentanți ai statalelor membre pentru a consolida campania de tineret ce vizează revitalizarea democrației, precum și pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a sectorului de tineret al Consiliului Europei.

Level UP! Accelerating change (Bruxelles)

În perioada 28-29 octombrie 2022, Anul European al Tineretului a reunit la Parlamentul European peste 1200 de tineri activiști, în cadrul evenimentului „LevelUp! – Accelerating change”, iar echipa noastră a contribuit cu 1% dintre participanți (grupul nostru strângând laolaltă colegi din rețeaua FNT veniți de la fundațiile membre din Botoșani, Suceava, Tulcea, Timiș și de la Centrul de Tineret FNT din București). Organizatorii au pregătit pentru cele 2 zile de activitate un adevărat bootcamp pentru activiști: un total de 24 de activități practice, la care au putut lua parte și care au asigurta dobândirea de competențe în domenii precum: AdvocacyOrganizareComunicare.

The ECW High-Level Financing Conference 2023 (Geneva)

În perioada 16-17 februarie 2023 a avut loc Conferința Education Cannot Wait High-Level Financing 2023, care a fost un eveniment de strângere de fonduri dedicat programului „ECW” – un plan strategic care vine în sprijinul nevoilor educaționale existente, declanșate de diverse crize internaționale. Personalul de tineret din rețeaua FNT (Timiș & Centrul de Tineret FNT) a avut ocazia să urce pe scenă alături de lideri internaționali și să aibă propriile intervenții, în cadrul unor panouri de discuții dedicate, astfel:
♦ Sofia – Abordarea nevoilor holistice prin educație;
♦Oleksii – Panel de discuție cu Melisa Fleming, Subsecretar – General pentru Comunicare Globală, Națiunile Unite.

SPRIJINIM CETĂȚENIA ACTIVĂ A TINERILOR, IMPLICAREA ACESTORA ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR ȘI DEZVOLTAREA DE POLITICI PENTRU SECTORUL DE TINERET

Fundația Națională pentru Tineret promovează la nivel național și internațional interesele fundațiilor sale membre, ale organizațiilor mici din cadrul acestora și ale tinerilor din comunitățile lor.

FNT a fost membru al Consiliului Național pentru Tineret de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului, în mandatul 2020-2022 (atât cât a funcționat CNPT), în cadrul căruia a coordonat Comisia Dezvoltare și infrastructură pentru tineret

De asemenea, FNT ia parte la întâlnirile cu delegațiile ministerului de resort și cu alte ministere, dar și cu comisiile de specialitate din Parlamentul României. Totodată, FNT reprezintă rețeaua în contextele internaționale și, în special, în adunările generale ale rețelelor din care face parte – ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) și TEH (Trans Europe Halles).

PARTICIPAREA TINERILOR & ADVOCACY

Dezvoltăm proiecte și propuneri de politici

Nimic pentru tineri fără tineri

ziua internațională a tineretului 

De Ziua Internațională a Tineretului, 100 de voluntari și membri ai fundațiilor pentru tineret din 21 de județe au fost adevărați AMBASADORI, la firul ierbii, ai mesajului ONU pentru încurajarea implicării TINERILOR în comunitate.

ales local pentru o zi

Prin această inițiativă, elaborată în cadrul adunării generale a FNT (26-27 martie 2022), tinerii din acea comunitate au putu lua parte la activitățile unei zile obișnuite a alesului local (primar, președinte al consiliului județean, prefect, viceprimar, vicepreședinte al consiliului județean, manager public).

În același timp, FNT sprijină derularea programelor naționale la nivel de județ inclusiv prin alocarea de personal de tineret specializat (ex.: Dâmbovița, Suceava, Tulcea, Gorj, Călărași etc.). Nu puține au fost și ocaziile când FNT a facilitat accesul membrilor echipelor noastre și la evenimente internaționale de profil, ca participanți sau chiar cu rol de speakeri și promotori ai cauzelor și soluțiilor din aria de practică:

Youth Action Week - Democracy Now! (Strasbourg)

În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, parte din personalul de tineret din rețeaua FNT (Timiș & Centrul de Tineret FNT) a fost prezent la Strasbourg, în cadrul principalului eveniment din cadrul campaniei “Democracy Here. Democracy Now!”, organizat de către Consiliul Europei.
În cadrul acestuia s-au reunit reprezentanți ai sectorului de tineret, ai societății civile, precum și reprezentanți ai statalelor membre pentru a consolida campania de tineret ce vizează revitalizarea democrației, precum și pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a sectorului de tineret al Consiliului Europei.

Level UP! Accelerating change (Bruxelles)

În perioada 28-29 octombrie 2022, Anul European al Tineretului a reunit la Parlamentul European peste 1200 de tineri activiști, în cadrul evenimentului „LevelUp! – Accelerating change”, iar echipa noastră a contribuit cu 1% dintre participanți (grupul nostru strângând laolaltă colegi din rețeaua FNT veniți de la fundațiile membre din Botoșani, Suceava, Tulcea, Timiș și de la Centrul de Tineret FNT din București). Organizatorii au pregătit pentru cele 2 zile de activitate un adevărat bootcamp pentru activiști: un total de 24 de activități practice, la care au putut lua parte și care au asigurta dobândirea de competențe în domenii precum: AdvocacyOrganizareComunicare.

The ECW High-Level Financing Conference 2023 (Geneva)

În perioada 16-17 februarie 2023 a avut loc Conferința Education Cannot Wait High-Level Financing 2023, care a fost un eveniment de strângere de fonduri dedicat programului „ECW” – un plan strategic care vine în sprijinul nevoilor educaționale existente, declanșate de diverse crize internaționale. Personalul de tineret din rețeaua FNT (Timiș & Centrul de Tineret FNT) a avut ocazia să urce pe scenă alături de lideri internaționali și să aibă propriile intervenții, în cadrul unor panouri de discuții dedicate, astfel:
♦ Sofia – Abordarea nevoilor holistice prin educație;
♦Oleksii – Panel de discuție cu Melisa Fleming, Subsecretar – General pentru Comunicare Globală, Națiunile Unite.

FNT este singurul membru din românia al eryica

Munca noastră susține dreptul tinerilor la informații complete și de încredere, ajutându-i în luarea deciziilor de viață și promovând capacitatea lor de a gândi critic și de a deveni participanți activi în societate.

INFORMAREA & CONSILIEREA TINERILOR

Multiplicăm campaniile de informare ale ERYICA

Tinerii au dreptul la informații complete și de încredere

Informarea & consilierea tinerilor urmărește să susțină dreptul tinerilor la informații complete și de încredere. Îi ajută să facă alegeri în cunoștință de cauză și le promovează autonomia, capacitatea de a gândi critic și participarea lor activă în societate.

Informarea & consilierea tinerilor urmărește să informeze și să însoțească tinerii pe calea delicată către maturitate. O perioadă tranzitorie și provocatoare în care tinerii sunt așteptați să ia o multitudine de decizii importante care, fără îndoială, le vor influența în mare măsură viitorul. Aceste decizii trebuie să se bazeze pe informații imparțiale, complete și cuprinzătoare.

Activitatea generalistă de informare & consiliere a tinerilor acoperă toate subiectele care îi interesează pe tineri și poate include un întreg spectru de activități. Termenul „informare & consiliere pentru tineret” poate cuprinde o gamă largă de servicii, cum ar fi informarea, consilierea, sprijinul, coachingul, formarea, crearea de rețele peer-to-peer sau trimiterea către servicii specializate.

FNT derulează cel mai amplu program, în domeniul tineretului, de sprijinire a tinerilor refugiați ucraineni, din România

De la începerea războiului până în prezent, la nivelul rețelei FNT s-au desfășurat acțiuni pe mai multe etape, după cum urmează:

1. INTERVENȚIE IMEDIATĂ:

 • Centre de colectare a donațiilor
 • Centru de tranzit pentru refugiați
 • Puncte de centralizare a nevoilor și resurselor, precum și de implicare a voluntarilor pentru sprijin acordat la punctele de trecere a frontierei
 • Campanii de promovare & informare

  Pe lângă scrierea de proiecte pentru atragerea finanțărilor care să susțină etapele ulterioare, rolul FNT a fost acela de a centraliza demersurile fundațiilor membre ca să faciliteze atât accesul beneficiarilor la serviciile și activitățile organizate de acestea, cât și ca să faciliteze colaborarea și transferul de resurse între ele. De asemenea, FNT a elaborat pachetul necesar contractelor de voluntariat și a elaborat 1 Ghid de gestionare a centrelor de colectare a donațiilor în produse și 1 Ghid de gestionare a centrelor de tranzit.

  2. INTERVENȚIE PE TERMEN MEDIU, în județele de la graniță și în municipiul București, pentru acordarea de sprijin umanitar tinerilor ucraineni ajunși în comunitățile respective.

  3. INTERVENȚIE PE TERMEN LUNG, cu scopul sprijinirii incluziunii tinerilor refugiați ucraineni în comunitățile locale.

  Toate aceste acțiuni au fost posibile datorită resurselor atrase de FNT de la organizații neguvernamentale internaționale. Deși Guvernul a prevăzut măsuri de sprijinire a tinerilor refugiați ucraineni, prin activități desfășurate în centre de tineret și, deși era prevăzut ca ONG-urile să fie partenere în implementarea acestor măsuri, din păcate, Planul Guvernul pentru domeniul tineretului nu a fost pus în aplicare.

  Având în vedere toată activitatea din anul 2022, FNT a fost abilitată să facă parte din Planul Regional de Răspuns la Situația Refugiaților pentru anul 2023, realizat de UNHCR (Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați ). Pentru acest plan, FNT a elaborat o propunere de program pe care să-l implementeze în România, pe care l-a înaintat către UNHCR. După ce a analizat acest plan (propunerea de finanțare) și a purtat discuții cu echipa noastră, UNHCR a decis să ne includă în apelul său către donatori, garantând astfel pentru organizațiile listate acolo cu bugetele necesare.

  SPRIJINIREA TINERILOR REFUGIAȚI UCRAINENI

  Spații activități personal

  Hai să ne  Întâlnim

  Adresa

  Căderea Bastiliei 11

  Bucureşti Sectorul 1, Romania, 010611

  Contact

  [email protected]

  +40 763 661 036