Youth Friendly Spaces for people fleeing war

Proiectul “Youth Friendly Spaces for people fleeing war” își propune să creeze și dezvolte trei spații prietenoase pentru tinerii afectați de războiul din Ucraina, în județele Timiș, Botoșani și Suceava. Scopul acestui proiect este de a construi încredere între tinerii ucraineni și comunitatea locală, stimulând participarea activă a tinerilor în viața comunității și dezvoltând o rețea de protecție în jurul lor.

Activități:

  1. Identificarea, informarea, conștientizarea și activarea tinerilor ucraineni și români;
  2. Oferirea de sprijin psihologic și emoțional tinerilor;
  3. Facilitarea accesului la educație și ocuparea forței de muncă prin servicii de informare, consiliere și orientare;
  4. Cursuri de limbă (română sau engleză) pentru tinerii ucraineni și cursuri de limbă ucraineană pentru localnicii dornici să învețe.

Beneficiari:

Tinerii ucraineni și români din județele Timiș, Botoșani și Suceava.

Investiție:

Valoarea totală a proiectului (finanțat de ActionAid) este de 463.836 euro, din care către fundațiile membre au fost distribuiți astfel:

  • FJT Botoșani: 341.575 lei (68.315 euro)
  • FJT Suceava: 456.476 lei (91.295 euro)
  • FITT: 1.089.770 lei (217.954 euro)

 

Cronologie:

Perioada de implementare a proiectului se întinde pe parcursul a 13 luni, de la 1 aprilie 2022 până la 30 aprilie 2023.