Revitalizarea sectorului de tineret din România

Proiectul de revitalizare a Fundațiilor Județene pentru Tineret și a Municipiului București își propune să transforme aceste structuri de tineret, depășite de contextul actual, în centre suport ale societății civile tinere și vectori de influență la nivelul autorităților locale. Acest demers se va realiza prin creșterea capacității FJT-urilor, dezvoltarea serviciilor suport pentru ONG-urile de tineret și implicarea acestora în activități de instruire și colaborare.

 

Obiective:

 • Implicarea a 20 de fundații județene pentru tineret în activități de instruire;
 • Dezvoltarea și adoptarea procedurilor eficiente în activitatea FJT-urilor și multiplicarea acestora la nivel local;
 • Asigurarea unor surse alternative de finanțare pentru cel puțin jumătate dintre organizațiile implicate.

Metodologie:

 1. Analiza organizațiilor neguvernamentale beneficiare: Experții proiectului vor evalua organizațiile înscrise la începutul și la sfârșitul proiectului pentru a determina impactul activităților desfășurate.
 2. Formare: Reprezentanții FJT-urilor vor participa la cursuri de formare și mentorat în domenii precum planificare strategică, management intern, accesare de finanțări nerambursabile, identificare și atragere de surse de finanțare alternative, transparentizare, formare de formator și mentor.
 3. Dezvoltarea rețelei: Proiectul va promova schimbul de know-how între participanți prin vizite de studiu și participarea la Adunările Generale ale Fundației Naționale pentru Tineret, precum și organizarea de evenimente de networking cu stakeholderi locali și naționali.
 4. Activități pentru ONG-urile locale: După etapa de formare, reprezentanții FJT-urilor vor realiza activități de multiplicare a cunoștințelor și evenimente pentru tineret la nivel local, în colaborare cu organizatorii proiectului și experții implicați.
 5. Comunicare și informare: Pe parcursul proiectului, organizatorii și beneficiarii vor promova activitățile desfășurate și vor primi suport pentru a asigura informarea tinerilor vizați.

Rezultate așteptate:

 • Creșterea capacității și sustenabilității FJT-urilor și a serviciilor suport pentru ONG-urile de tineret;
 • Îmbunătățirea colaborării și schimbului de bune practici între fundații județene pentru tineret și organizațiile neguvernamentale de tineret;
 • Dezvoltarea competențelor și a cunoștințelor reprezentanților FJT-urilor în domenii precum planificarea strategică, managementul intern și accesarea finanțărilor;
 • Stabilirea unor surse alternative de finanțare pentru cel puțin jumătate dintre organizațiile implicate în proiect, sporind astfel sustenabilitatea pe termen lung;
 • Multiplicarea cunoștințelor și experiențelor dobândite de către reprezentanții FJT-urilor la nivel local, beneficiind astfel ONG-urile de tineret și tinerii din comunitate;
 • Consolidarea rețelei de fundații județene și creșterea vizibilității și influenței acestora la nivel local și național.

 

 

Proiectul este derulat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, în parteneriat cu Fundația Națională pentru Tineret, Grup PONT și Newschool și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.970 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.