FUNDAȚIA PENTRU TINERET IALOMIȚA

Potrivit Legii Tinerilor, Fundația pentru Tineret IALOMIȚA, fiind constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul județului Ialomița, a cărei adunăre generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în județul nostru și care își exprimă adeziunea la scopul Fundației.

Scopul Fundației pentru Tineret IALOMIȚA îl reprezintă administrarea patrimoniului propriu pentru susținerea activităților și serviciilor pentru tineret, în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

Cu alte cuvinte, misiunea noastră o reprezintă asigurarea contextelor pentru îmbunătățirea condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor din județul Ialomița, conform necesităților și aspirațiilor acestora. (Legea Tinerilor).

Astfel, de-a lungul anilor, prin activitățile și serviciile organizate, găzduite și susținute prin activitatea curentă a Fundației, am colaborat cu autorități, servicii și instituții publice locale și județene de resort, precum și cu structuri neguvernamentale și reprezentanți ai mediului privat pentru îndeplinirea misiunii noastre. Mai mult, prin demersurile conjugate cu ale celorlalte fundații membre ale Fundației Naționale pentru Tineret (singura federație națională pentru tineret prevăzută de Legea Tinerilor), începând cu anul 2007, am susținut promovarea drepturilor și aspirațiilor tinerilor din județul Ialomița prin conturarea propunerilor de politică publică, a programelor și a proiectelor, la nivel național.

În primii 10 ani, de la înființare, Fundația pentru Tineret Ialomița a continuat să coordoneze ansamblul „Doina Bărăganului” și trupa de teatru pentru copii „Prichindel”, a organizat activități educative(cursuri de informatică, de mecanică auto și de formare a coordonatorilor de programe), sociale(plasare pe piața muncii, proiecte de cantină socială), sportive (competiții de fotbal, handbal, tenis de masă, go, șah), ecologice (curățenie în parcuri, conștinetizare publică, seminarii), recreative (discotecă, spectacole de muzică și umor). Ulterior, la Clubul Tineretului, am găzduit Burse ale locurilor de muncă ale AJOFM și ANES, ca să susținem absolvenții de liceu care se înregistraseră la ajutorul de șomaj (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014); am găzduit spectacole de jazz (2010),  caritabile (2010), de teatru (2008200920102012), spectacole de miss (2011), baluri (2009), discotecă pentru adolescenți (2010), festivaluri (2010), dezbateri publice (2011) etc. Totodată, în ultimii ani Fundația pentru Tineret IALOMIȚA a fost și un partener de nădejde al competițiilor de șah „SANTORI” (20142015, 2016, 2017,  2018 – 2021).

Preocupați de calitatea serviciilor și activităților dedicate tinerilor, am căutat în permanență, pe de o parte, să menținem și să optimizăm spațiile din Clubul Tineretului și, pe de altă parte, să susținem antreprenoriatul și asociativitatea orientate către organizarea de activități și furnizarea de servicii dedicate tinerilor, de către cât mai mulți tineri. Astfel, în ultimii ani, având ca obiectiv crearea contextelor pentru facilitarea asigurării de activități și servicii recurente pentru tineri, Clubul Tineretului din Slobozia a devenit un incubator și accelerator important al activităților cultural-sportive, un nucleu ce coagulează copii și tineri iubitori de dans, teatru, arte marțiale, fitness etc. Totodată, susținem nu doar structurile care organizează activități sportive, dar și pe acelea specializate în servicii de medicină sportivă.

CONTACT:

Cornel VASILE – președinte

[email protected]

Clubul Tineretului SLOBOZIA

Bvd. Chimiei, Nr.10, Slobozia – județul Ialomița