EU inFORM – Young Voters 

EU inFORM – Young Voters este un proiect finanțat prin granturile Pan-Europene pentru implicarea societății civile ale Parlamentului European în alegerile europene din 2024. Desfășurat între 1 februarie 2023 și 30 iunie 2024, proiectul implică parteneri din Luxembourg, Estonia, Italia, Spania, Malta, Belgia, Portugalia, Finlanda, Croația și Slovenia. Scopul său principal este creșterea participării informate a tinerilor votanți în alegerile europene, cu accent pe atragerea votanților debutanți.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Informarea tinerilor într-un mod prietenos despre UE, importanța alegerilor europene, drepturile lor de vot, procedurile de vot în diferite țări și propunerile tuturor programelor politice;
  • Transmiterea preocupărilor și opiniilor tinerilor cetățeni către organismele de luare a deciziilor și factorii de politică;
  • Lupta împotriva dezinformării și manipulării informațiilor legate de alegeri și UE.

Proiectul este structurat în patru faze:

  1. Faza de dezvoltare: februarie 2023 – noiembrie 2023
  2. Faza de implementare (My vote. My voice): decembrie 2023 – martie 2024
  3. Faza de implementare (True or false?): martie 2024 – mai 2024
  4. Raportare: iunie 2024

Pentru a atinge aceste obiective, se vor dezvolta acțiuni și resurse care vizează trei grupuri principale: tineri votanți potențiali (grupul țintă principal), tineri activiști (multiplicatori), lucrători în domeniul informării tinerilor și alți educatori (multiplicatori). Acestea includ:

  • Un hub web multilingv creat pentru acțiune și campanie, cu informații prietenoase pentru tineri despre diferite aspecte, cum ar fi alegerile UE, importanța votului, funcționarea UE, dreptul de a vota, regulile și procedurile de vot în fiecare țară și comparația programelor politice în funcție de domenii de politică, inclusiv politica pentru tineret;
  • Un grup de tineri activiști care promovează și militează pentru cauza în rândul semenilor lor;
  • campanie multilingvă pe rețelele de socializare precum TikTok, Instagram și YouTube, pentru a ajunge la un public cât mai larg de tineri.

EU inFORM – Young Voters Project își propune să crească implicarea informațională și participarea tinerilor în procesul electoral european, facilitând dialogul și informarea într-un mod accesibil și relevant pentru această categorie de votanți.

 

Proiectul este coordonat de către ERYICA