Proiectul “Youth VoteCast” este o inițiativă ambițioasă care urmărește implicarea activă a tinerilor în procesele decizionale și promovarea participării lor la vot. Se desfășoară între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2024, proiectul se axează pe îmbunătățirea abilităților de comunicare și exprimare a tinerilor, stimularea participării lor la vot și creșterea nivelului de colaborare între diferiți actori relevanți.

Planificare și Desfășurare

Proiectul este structurat pe parcursul a 12 luni, fiecare lună având activități specifice, de la pregătire și implementare, până la evaluare și diseminare. Activitățile includ sesiuni de ateliere de comunicare și vorbire în public, evenimente și înregistrarea și publicarea episoadelor podcastului.

Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea abilităților de comunicare, prin crearea de ateliere de vorbire în public și activități specifice
2. Stimularea participării la vot, prin realizarea și difuzarea unui podcast axat pe implicarea civică.
3. Colaborare între actori relevanți, prin parteneriate cu ONG-uri, influenceri și autorități.