Într-un efort concertat de a răspunde nevoilor pieței muncii pentru personal specializat în domeniul tineretului, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Fundația Națională pentru Tineret (FNT), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), cu sprijinul Agenției Europene de Informare și Consiliere pentru Tineret (ERYICA), anunță, cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, începerea dezvoltării primelor programe de studii universitare de licență și masterat în domeniul tineretului din România.

Ideea privind inițierea unor programe de studii universitare în domeniul tineretului a fost lansată de reprezentanții organizațiilor menționate anterior în cadrul conferinței „YES – Youth Ecosystem Synergies”, organizată la București, în perioada 22-26 aprilie 2024.

Primul astfel de program de studii universitare, ce vizează pregătirea academică de înaltă calitate pentru cei care doresc să urmeze o carieră în sectorul tineretului, va demara în anul 2025 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), aceasta fiind, de altfel, prima instituție de învățământ superior din România care a organizat, în anul 2017, un program de studii postuniversitare dedicat tineretului, în colaborare cu FITT și Ministerul Tineretului și Sportului de la acea vreme.

Procesul de dezvoltare a acestor programe de studii va fi unul colaborativ, reprezentanții UVT urmând a lucra împreună cu experții sectorului de tineret din România (FNT, FITT, ANOSR) în elaborarea propunerilor de conținut al acestora, pentru ca mai apoi acestea să fie supuse unor consultări cu reprezentanți ai rețelei ERYICA și cu alți experți internaționali în domeniul tineretului. De asemenea, sunt planificate vizite de studiu la alte universități europene care organizează programe de studii similare, pentru documentare și identificare de bune practici. Odată definitivat conținutul acestora, programele de studii vor fi supuse proceselor legale de aprobare, autorizare și acreditare, în așa fel încât să poată face parte din oferta educațională a UVT.

Acest demers subliniază angajamentul continuu al instituțiilor implicate pentru îmbunătățirea și adaptarea ofertei educaționale la cerințele și dinamica pieței muncii, consolidând astfel capacitatea sectorului de tineret de a răspunde provocărilor contemporane.

În sprijinul eforturilor detaliate mai sus, liderii structurilor participante au oferit declarații care reflectă angajamentul profund față de dezvoltarea acestor noi programe universitare și impactul așteptat asupra sectorului tineretului:

„Studii universitare în domeniul tineretului există deja de mulți ani în multe țări și instituții de învățământ superior din întreaga lume, inclusiv din Europa și Uniunea Europeană. Este vorba de țări care au înțeles importanța formării unor profesioniști care să poată lucra în mod eficient cu tinerii, care să fie capabili să răspundă nevoilor acestora și să îi sprijine în dezvoltarea lor. Așa cum la UVT ne propunem de mulți ani să contribuim la formarea celor mai bune versiuni ale studenților noștri, ne dorim să contribuim și la dezvoltarea unor sectoare de activitate care poate nu au primit suficientă atenție în România până în prezent. Iar tineretul este unul dintre acestea. Înțelegem foarte bine importanța desfășurării de activități pentru tineret de calitate, la standarde corespunzătoare, care să sprijine și să protejeze tinerii, iar pentru acest lucru avem nevoie de lucrători și consilieri de tineret bine pregătiți și chiar de ocupații noi dezvoltate. UVT își asumă, prin acest parteneriat cu cele mai importante organizații din sectorul de tineret din România, un angajament prin care să aducă în fața celor interesați programe educaționale cu relevanță pentru viitor și care să ne alinieze la practicile europene în domeniu.” – prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, rectorul Universității de Vest din Timișoara

„De-a lungul timpului, indiferent de schimbările din sectorul tineretului, fundațiile județene au fost și rămân pilonii centrali în evoluția și profesionalizarea personalului de specialitate din România. Ne mândrim cu rolul nostru de pionieri și co-inițiatori în fiecare fază majoră de dezvoltare, de la primele roluri profesionale în domeniu (recunoașterea ocupațiilor de lucrător de tineret și consilier pentru tineret) până la crearea acestor noi programe universitare. Ca cel mai mare angajator de personal de tineret din sectorul neguvernamental, simțim acut presiunea și nevoia de a avea profesioniști bine formați, gata să răspundă provocărilor complexe ale prezentului și viitorului în activitățile pentru tineret.” – Mihai VILCEA, președintele FNT

„Este într-adevăr natural pentru FITT să se afle în avangarda inițiativelor educaționale dedicate tineretului, reprezentând o continuare a angajamentului nostru pentru excelență. Colaborarea noastră cu UVT a început încă din 2017, când am contribuit la lansarea programului post-universitar. Deținerea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei ne obligă și ne onorează să continuăm să contribuim la formarea unui personal bine pregătit, capabil să ofere servicii de înaltă calitate tinerilor din România.” – Bogdan CRIȘAN, președintele FITT

„În calitate de federație națională care reprezintă interesele tuturor studenților din România, ANOSR a căutat mereu exemple de bună practică pentru a contribui constant la îmbunătățirea sistemului de învățământ superior din țară. Un astfel de exemplu, identificat de la nivel european, îl reprezintă întocmai aceste programe de studii universitare în domeniul tineretului, care și-au demonstrat utilitatea în ceea ce privește îmbunătățirea inițiativelor pentru tineret din țări precum Estonia, Malta sau Marea Britanie. Dezvoltarea unor astfel de programe de studii oferă un cadru complex de formare, bazat pe standarde și indicatori clari de calitate, pentru studenții care doresc să lucreze cu tinerii, contribuind astfel la dezvoltarea ecosistemului de tineret din România. Totodată, demersul creează oportunitatea de a valorifica potențialul unor lucrători de tineret specializați, încât aceștia să fie implicați chiar și în structurile de sprijin din cadrul instituțiilor de învățământ superior. Suntem mândri să facem parte din acest prim demers menit să revitalizeze modalitatea de formare a lucrătorilor de tineret.” – Oana ȚÎNȚAR, președinte ANOSR

Sunt profund entuziasmat de colaborarea dintre FNT, FITT, ANOSR și UVT pentru crearea programelor de studii universitare în domeniul tineretului, o inițiativă pe care o consider esențială. Experiența din țara noastră de acum două decenii m-a determinat să ofer sprijinul ERYICA. Una dintre învățămintele principale de atunci a fost necesitatea implicării tinerilor, studenților în dezvoltarea programelor. Este vital să avem la masă de discuții atât academicieni cât și tineri, voluntari și lucrători de tineret. În Irlanda, Anglia și în alte multe țări, academicienii din acest domeniu provin din rândul lucrătorilor de tineret, având astfel o cunoaștere profundă și practică. Această experiență i-a transformat în cercetători care contribuie semnificativ la literatura de specialitate din domeniul tineretului.” – Patrick BURKE, președintele ERYICA

*****

 Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este prima instituție de învățământ din România care a dezvoltat un program de studii în domeniul tineretului. Astfel, în anul 2017 a lansat programul de studii postuniversitare „Managementul resurselor educaționale pentru tineret”, în colaborare cu FITT și Ministerul Tineretului și Sportului. (https://www.uvt.ro)

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este organizația proprietară a singurului centru de tineret din România deținător al Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei. (https://fitt.ro)

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este cea mai mare federație studențească din România și singura membră din țara noastră a European Students’ Union (ESU). (https://anosr.ro)

Agenția Europeană de Informare și Consiliere pentru Tineret (ERYICA) este o rețeaua europeană înființată în anul 1986, care, din anul 1997 are un parteneriat permanent cu Consiliul Europei cu privire la informarea și consilierea tinerilor și care a contribuit la dezvoltarea unora dintre programele de studii universitare în domeniul tineretului din Europa. (https://www.eryica.org)