Cu oficialități confortabil așezate pe scaune, în timp ce tinerii, personalul de tineret și reprezentanți ai structurilor de și pentru tineret (nu doar neguvernamentale, ci și publice) – veritabilii eroi ai acestei seri – au fost marginalizați, ținuți în picioare sau pe jos, sau nici măcar n-au mai avut loc la propria lor gală – acest eveniment a simbolizat, din nefericire, realitatea cu care se confruntă tinerii și domeniul tineretului în țara noastră.

DOMENIUL TINERETULUI este profund și complex, axat pe studiul tinerilor și preocupările lor. Se caracterizează prin metode de cercetare specifice și o terminologie bine definită, cu norme și principii centrate pe nevoile tinerilor.

În centrul acestui ecosistem se află tânărul, înconjurat de POLITICI specifice (legi, strategii, planuri de acțiune etc.), de PERSONAL dedicat – angajat sau voluntar (lucrători de tineret, consilieri pentru tineret, consilieri/inspectori/referenți din instituțiile și serviciile publice de profil, animatori socio-educativi, formatori, cercetători în domeniul tineretului și restul comunității de practici a activităților pentru tineret) și de ACTIVITĂȚI PENTRU TINERET și SERVICII DE INFORMARE ȘI CONSILIERE specifice, menite să motiveze și să sprijine tinerii să găsească și să urmeze căi constructive în viață, să contribuie la promovarea autonomiei tinerilor, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și socială și la societatea în general.

Acestora li se adaugă STRUCTURILE specifice care includ ONG-urile de și pentru tineret, fundațiile pentru tineret, autoritățile, serviciile și instituțiile publice pentru tineret și studenți, precum și structurile fără personalitate juridică deliberative sau consultative preocupate de elaborarea politicilor de tineret și oferirea de activități și servicii pentru tineret (comisii, consilii, forumuri, centre, cluburi etc.).

INFRASTRUCTURA (centrele de tineret fizice fixe sau mobile, precum și spațiile virtuale) și FONDURILE specifice (destinate realizării politicilor de tineret, organizării activităților și serviciilor pentru tineret, remunerării personalului de tineret și sprijinirii structurilor și infrastructurii pentru tineret) asigură resursele necesare pentru funcționarea eficientă a acestui ecosistem, dedicat susținerii și evoluției tinerilor.

Organizarea unei Gale a Tineretului dedicată domeniului Tineretului necesită o cunoaștere aprofundată a întinderii și complexității acestuia. Așadar, înainte de toate, dorim să felicităm deopotrivă toți câștigătorii premiați în cadrul Galei (și implicit pe colegul nostru Nikita Shcherbakov), pe toți cei nominalizați, pe toți cei care depun eforturi constante de la firul ierbii în derularea activităților și serviciilor, din birouri pentru gestionarea tuturor proceselor, din organismele consultative și deliberative care-și aduc aportul ori de câte ori pot la dezvoltarea acestui domeniu. Un aport special care merită menționat este al celor preocupați de alocarea reală și atragerea resurselor necesare pentru susținerea activităților sectorului, menținând astfel “motoarele” în funcțiune. Mulțumim tuturor celor care contribuie, fie în mod voluntar, fie remunerat, la progresul acestui domeniu frumos, chiar și în fața dificultăților create de cei care nu îl înțeleg sau respectă. Eforturile voastre nu sunt neobservate și sunt esențiale pentru prezentul și viitorul Tineretului.

Sursa foto: pagina de Facebook a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Însă, în ciuda recunoașterii oficiale a domeniului la nivelul Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, Uniunii Europene și chiar al României, este deplorabil că ministerul nostru de resort, deși nu este nou în structura Executivului țării, arată un nivel precar de cunoștințe de specialitate. Acest fapt ridică întrebări serioase despre așteptările legate de (re)cunoașterea Tineretului, ce pot fi formulate față de structuri din alte domenii, având în vedere că însuși Ministerul Tineretului pare să nu înțeleagă și să nu recunoască domeniul său de activitate. Gala Tineretului din România 2023, organizată sub egida MFTEȘ, nu numai că a eșuat în a aduce un omagiu meritat tinerilor și întregii noastre comunități de practici, dar a evidențiat și probleme profunde și persistente din acest domeniu.

Când cei care populează autoritatea publică centrală a Tineretului nu sunt familiarizați cu domeniul pe care îl coordonează, există o tendință de a substitui elementele acestui domeniu cu cele din sferele pe care ei le înțeleg mai bine. Această abordare poate duce la diluarea esenței domeniului nostru, până la punctul în care își pierde identitatea. Prin neglijarea caracteristicilor definitorii ale Tineretului, reflectoarele sunt îndreptate chiar de MFTEȘ către alte sectoare. Rezultatul este o gală în care invitații principali sunt din alte domenii și unde gazdele și prezentatorul nu au primit informații elementare despre profesiile fundamentale din Tineret. În acest context, intervențiile multor vorbitori invitați sunt irelevante pentru structura reală a domeniului, ducând la o serie de gafe nefericite și la o reprezentare publică incorectă a Tineretului. Iată deci, cum au existat confuzii generate de prezentarea inadecvată a unor proiecte sau categorii ca fiind studențești, doar din cauza faptului că Gala a fost găzduită de o universitate. Această etichetare greșită a adus o lipsă de claritate în ceea ce privește natura și scopul diverselor inițiative prezentate.

La Gala Tineretului din România 2023, organizată sub egida ministerului de resort, am fost martorii unui spectacol desprins parcă din alte timpuri, unde formele au eclipsat fondul, iar strălucirea superficială a ascuns realitățile dure ale sectorului Tineretului din țara noastră. Deschiderea solemnă, prăfuită, în loc să inspire, a părut mai degrabă un ecou al unei epoci de mult timp apuse, un simbol al rigidității și al formalismului exagerat.

Am observat cu profund regret că sala în care s-a desfășurat evenimentul a fost umplută, parcă la un semn, de tot felul de oficialități care nu aveau legătură directă sau substanțială cu domeniul Tineretului. Acest fapt a accentuat senzația că Gala a fost mai mult un exercițiu de autopromovare pentru anumite figuri publice, decât o celebrare autentică a tinerilor, personalului și structurilor din domeniul Tineretului, precum și a contribuției lor la societate. Astfel, am asistat la o serie de discursuri sforăitoare, susținute de figuri politice și publice care, deși se lăudau reciproc, de-a lungul vremii nu au oferit dovezi concrete ale contribuției lor reale la dezvoltarea adevăratului domeniu al TINERETULUI (nu la ce cred ei că reprezintă domeniul TINERETULUI). Oare n-ar fi fost posibil ca delegații de tineret care reprezintă România la ONU sau în Grupul Național de Lucru pentru Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii, precum și reprezentanții români în alte structuri internaționale relevante pentru Tineret, să fi avut discursuri mult mai captivante și relevante? Cel puțin, ar fi fost adecvat ca toți aceștia să fie invitați la eveniment, pentru a împărtăși experiențele și perspectivele lor valoroase și altor colegi de breaslă.

În schimb, auto-elogiile multor vorbitori au rezonat într-o sală meschină, mică și înghesuită, într-un decor care a și ilustrat simbolic disparitatea dintre declarațiile retorice și realitățile sectorului, nicidecum spațiul grandios și inspirațional pe care l-ar merita o adevărată Gală Națională. Este de neînțeles cum un eveniment, care promitea să fie un moment de referință pentru Tineret, a fost organizat într-un spațiu nepotrivit și înghesuit, care a contrazis scopul și prestigiul unui asemenea eveniment. Deși denumirea sugera o amploare și o importanță considerabile, rezultatul a fost departe de așteptări, situându-se sub nivelul mediocru. Elogiile exagerate cu privire la eforturile de organizare nu au făcut decât să accentueze discrepanța dintre așteptări și realitatea evenimentului. Este greu de conceput cum un minister poate fi lăudat excesiv pentru realizarea unui eveniment care, în esență, ar fi putut fi organizat cu eforturi comparabile chiar și de către o ligă studențească.  Faptul că ministerului i-au fost necesare aproximativ trei luni pentru organizarea acestui eveniment, cu implicarea directă a conducerilor ministerului, primăriei și universității, face ca această situație să pară și mai absurdă și exagerată. Se creează astfel o imagine discordantă între amploarea resurselor (în special umane și de timp) și modestia rezultatului final.

Într-un contrast amar, multe locuri din sala evenimentului au fost ocupate de reprezentanți ai altor domenii decât cel al TINERETULUI, în timp ce (parcă de teama unor proteste închipuite, izvorâte dintr-o stare paranoică) mulți tinerii, personalul din domeniul nostru și structurile dedicate acestui sector au fost marginalizați, împinși în gradene îndepărtate de centrul evenimentului (urcate la cucurigu și care nu asigurau vreun fel de vizionare confortabilă a ce se întâmpla pe scenă). Și mai mulți, însă, au rămas pe dinafară, fiind lipsiți de posibilitatea de a participa, de a se bucura alături de colegii lor și de a fi recunoscuți. Mai mult, am constatat cu dezamăgire că foarte multe dintre structurile de și pentru tineret, fie ele publice sau neguvernamentale, nici măcar nu au fost invitate, deși contribuie cu greu și necontenit la dezvoltarea acestui domeniu vital. Organizarea evenimentului a fost realizată într-un mod superficial, construind aparența unei implicări, prin alocarea de roluri minore sau moderate către o persoană sau alta din diverse structuri, încercând fără succes să contureze alibiul că s-a realizat, într-o oarecare măsură, participarea acestor structuri. Astfel, Ministerul Tineretului nu doar că a subminat spiritul de comunitate și de colaborare, dar a arătat și o lipsă gravă de considerație și respect pentru eforturile și realizările acestor organizații. 

Organizarea Galei Tineretului în Târgu Jiu în acest an nu a fost întâmplătoare, având în vedere că în 2023, acest municipiu deține titlul de Capitala Tineretului din România. Cu regret, am observat că în cadrul Galei nu s-a acordat niciun moment special pentru a recunoaște și a celebra eforturile celor implicați în toate activitățile asociate cu acest program. A fost surprinzător să constatăm lipsa echipei de coordonare pe scenă, dar și că în sală nu și-a găsit locul echipa extinsă, care a contribuit semnificativ la dinamismul specific unui astfel de an important. Mai mult, această Gală a urmat unui eveniment major pentru Tineretul din România – “Summitul Tinerilor”. Din păcate, magnitudinea eșecului Galei a umbrit în memoria colectivă succesul Summitului, un fapt cu atât mai regretabil, având în vedere că nici măcar conducerea MFTEȘ nu a mai menționat acest eveniment de succes, la care a și participat (în primul rând prin sprijinul acordat de CCS Craiova dar și prin prezența, ca transmițători de mesaje, a demnitarilor).

După ani de marginalizare progresivă a Tineretului, Gala de anul acesta a reprezentat apogeul unei serii de dezamăgiri. În locul unui eveniment care să onoreze și să susțină tinerii, personalul implicat în domeniul Tineretului, structurile, activitățile, serviciile, infrastructura și fondurile special dedicate, am fost martorii unei exhibiții de autopromovare și unei gestionări inadecvate a resurselor publice. Faptul că sala a fost ocupată de numeroase oficialități fără o legătură autentică cu domeniul Tineretului, în timp ce mulți actori vitali au fost fie marginalizați, fie excluși, simbolizează starea actuală de disfuncție. Această situație pune în discuție utilitatea unei autorități publice centrale care nu numai că nu susține Tineretul, dar pare să acționeze împotriva intereselor acestuia. Se ridică întrebarea legitimă de ce ar trebui să acceptăm ca scena publică să fie dominată de grupuri și persoane care utilizează fonduri publice pentru promovarea propriei imagini, în loc să prioritizeze nevoile tinerilor. Domeniul Tineretului, în ciuda dificultăților sale, rămâne vibrant și plin de potențial, grație eforturilor tinerilor, structurilor și personalului de tineret care depun eforturi neîncetate pentru a aduce schimbări pozitive. Prin urmare, incompetența și neglijența autorității publice centrale de resort devin tot mai greu de tolerat. În consecință, este indispensabilă o reevaluare urgentă și profundă a rolului și eficacității autorității publice centrale în domeniul Tineretului. Este imperativ să adoptăm o schimbare radicală, o abordare care să plaseze interesele tinerilor și întregului ecosistem de tineret în inima oricărei inițiative. Dacă autoritatea publică a Tineretului nu este în măsură să realizeze acest lucru, atunci este esențial să ne întrebăm dacă aceastea își mai justifică prezența și rolul pe scena publică.

Noi am demonstrat întotdeauna o deschidere fermă către cooperare, chiar și în contextele în care am fost nevoiți să exprimăm critici. Acestea au avut ca scop exclusiv optimizarea proceselor care contribuie la dezvoltarea domeniului Tineretului în România. Pe lângă munca noastră de zi cu zi pentru sprijinirea tinerilor și structurilor de și pentru tineret, pe lângă contribuțiile financiare substanțiale aduse bugetului de stat și ale celor locale, ne-am străduit să ne implicăm activ în dialog, însă, din păcate, observăm că ministerul de resort nu pare să creadă în eficacitatea acestor mecanisme de participare. Pare să existe o neînțelegere a importanței vitale a colaborării cu comunitatea de practici din domeniul Tineretului. Mai mult, devine evidentă discrepanța dintre discursul echipei ministerului și acțiunile concrete pe care le întreprinde. În aceste condiții, ne întrebăm, ce fel de cooperare autentică mai este posibilă de realizat cu MFTEȘ, atunci când Tineretul se regăsește într-o poziție codașă în cadrul procesului de participare publică, având în vedere că până și o Gală este definită de manipulare, decor și tokenism?

Dacă în accepțiunea lui Roger Hart, Scara Participării Copiilor și Tinerilor presupune evoluția de la manipulare la cooperare, am preluat și noi modelul și am simulat aplicarea principiilor sale la pregătirea și derularea Galei. Astfel, observăm diferențele și evoluția de la un stil individualist, la un veritabil parteneriat (decizie, control și putere egale) dintre Ministerul Tineretului și cei aflați în centrul ecosistemului de tineret – TINERII, alături de întreaga comunitate de practici din domeniul Tineretului (personal de tineret, ONG-uri, cercetători, formatori, etc.).