-ERYS –

EUROPEAN RURAL YOUTH SUMMIT

Ai între 16 și 30 de ani și locuiești sau provii din zona rurală? Atunci hai cu noi la Summitul European al Tinerilor din Mediul Rural!

Ești lucrător de tineret, organizator comunitari, reprezentant al unei organizații neguvernamentale interesată să extindă programul Satul European al Tineretului în propria comunitate sau alt expert care are o înțelegere profundă a provocărilor și oportunităților cu care se confruntă zonele rurale în Europa? Atunci hai cu noi la Summitul European al Tinerilor din Mediul Rural!

Acesta va avea loc în România, în perioada 5 – 9 septembrie 2023, și este organizat sub umbrela programului European Youth Village. 

Toate detaliile sunt disponibile AICI și AICI:

Termen limită pentru înscrieri: 26 iunie 2023.

Evenimentul își propune să dezvolte strategic ecosistemul de tineret rural din Europa, reunind tineri din zonele rurale din Europa, lucrători de tineret, organizatori de tineret și factori de decizie.

ERYS își propune să creeze un spațiu de dialog între tinerii din mediul rural și factorii de decizie cu privire la provocările și oportunitățile cu care se confruntă zonele rurale din Europa, pentru a împuternici tinerii din mediul rural să participe la procesele de luare a deciziilor care le afectează viețile și comunitățile.

ERYS urmărește să ofere un context de învățare și participare pentru tinerii din mediul rural pentru a discuta cu experți și alți colegi despre subiecte care vizează dezvoltarea rurală, pentru a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile și pentru a promova rolul tinerilor din mediul rural în modelarea viitorului Europei.

ERYS dorește să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța dezvoltării rurale și să sprijine elaborarea de recomandări și propuneri de politici pentru îmbunătățirea situației tinerilor din mediul rural din Europa.

Participanții la Summit vor fi cazați în Iași, iar activitățile se vor desfășura în comuna Aroneanu, cuprinzând atât sesiuni plenare și ateliere la care participanții vor putea opta în funcție de domeniile de interes, cât și activități de socializare. Toate atelierele vor fi cuprinse în cinci circuite tematice: ENGAGE. CONNECT. EMPOWER. INCLUDE. DEVELOP.

Proiect susținut & promovat de

Fundația Națională pentru Tineret

Proiect susținut & promovat de

Fundația Națională pentru Tineret

CÂȘTIGĂ TITLUL DE

„SAT EUROPEAN DE TINERET 2024”

Guvernanța programului European Youth Village anunță lansarea apelului la candidaturi pentru titlul de „Sat European de Tineret 2024”. 

Toate detaliile sunt disponibile AICI

Termen limită pentru înscrieri: 30 iunie 2023.

Pentru titlul de Satul European de Tineret 2024 poate candida orice sat sau comună din România. 

Candidatura va fi depusă de către un grup informal de tineri format din minim 5 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 30 de ani, în numele comunei, aceasta fiind susținută de către autorități prin semnarea unei scrisori de susținere.

Titlul de „Sat European de Tineret” este oferit de Guvernanță în cadrul programului European Youth Village satelor sau comunelor ce își doresc ca prin acest program să facă o schimbare în comunitatea lor.

Pentru anul 2024, programul European Youth Village/Satul European de Tineret își propune următoarele priorități strategice:

  1. Dezvoltarea tinerilor din mediul rural, în mediul rural;
  2. Participare accesibilă, incluzivă și responsabilă pentru toți tinerii din mediul rural;
  3. Programe strategice care să dea vizibilitate tinerilor din mediul rural și să sprijine inițiativa acestora la nivel local, județean, național și internațional;
  4. Facilități, resurse și oportunități de dezvoltare, învățare și petrecere a timpului liber de calitate pentru toți tinerii din mediul rural;
  5. Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea lucrului cu tinerii;
  6. Creșterea unei societăți civile active în mediul rural și creșterea gradului de reprezentativitate a tinerilor din mediul rural în procesul de luare a deciziilor;
  7. Abordarea strategică a provocărilor tinerilor din mediul rural prin politici de tineret incluzive și încurajarea permanentă a dialogului între tinerii din mediul rural și autoritățile publice locale, județene, centrale și europene;
  8. Conectarea politicilor publice locale, județene, naționale și europene la nevoile reale ale tinerilor din mediul rural și la contextul local;
  9. Incluziune, diversitate, echitate, identitate europeană și respectarea drepturilor tuturor tinerilor;
  10. Sate prietenoase cu tinerii și o Uniune Europeană conectată la tinerii din mediul rural.

De asemenea, în 2024, Guvernanța programului European Youth Village/Satul European de Tineret urmărește promovarea și implementarea direcțiilor strategice cuprinse în cadrul Cartei Albe a Tinerilor din Mediul Rural.

European Youth Village (EYV) este un program de organizare comunitară a tinerilor din mediul rural, apolitic, coordonat de Asociatia Pentru Dezvoltare Activa și Go Free.

EYV este dezvoltat pe opt domenii strategice: educație, ocupație, cultură, participarea tinerilor/politici de tineret, drepturile tinerilor, viață sănătoasă, mediul înconjurător și spații pentru tineri, urmărind să contribuie la dezvoltarea ecosistemului de tineret din mediul rural prin activarea tinerilor și autorităților publice din aceste comunități.