Tinerii reprezintă o proporție semnificativă a refugiaților care fug din Ucraina, în special femeile. În România și Moldova, mai mult de jumătate dintre refugiații de acolo au vârste cuprinse între 18 și 59 de ani. 

Această evaluare a fost realizată în conversație cu tinerii refugiați ucraineni din Moldova și România, prin intermediul partenerilor noștri, Fundația Națională pentru Tineret – România și Consiliul Național al Tineretului – Moldova. Cadrul NRC pentru bunăstarea tinerilor, o metodă de a surprinde natura multidimensională și complexă a bunăstării-siguranței tinerilor în situații de strămutare, a stat la baza evaluării. 

Constatările pe care le-am descoperit împreună arată nevoi mari pe fondul unei speranțe puternice pentru un viitor sigur. S-a constatat că limba este o nevoie generală care afectează fiecare aspect al vieții tinerilor. Sprijinul economic, prin locuri de muncă sigure și integrare stabilă, este cea mai citată nevoie. Tinerii ucraineni au apreciat siguranța comunităților lor gazdă, dar trăiesc în continuare cu anxietate în ceea ce privește viitorul lor. Sentimentele de izolare și distanța față de familia și prietenii strămutați de conflict contribuie la tensiunea mentală pe care o resimt tinerii. Tinerii au, de asemenea, sugestii practice privind modul în care pot fi satisfăcute nevoile lor, solicitând sprijin lingvistic și centre comunitare în care se pot conecta în mod semnificativ cu colegii și comunitățile lor. 

Toate organizațiile umanitare pot beneficia de cunoștințele identificate în această evaluare pentru a se asigura că programele noastre reflectă nu doar nevoile, ci și aspirațiile și speranțele tinerilor refugiați. Prioritățile lor trebuie să ne influențeze răspunsul. 

Necesități identificate și speranțe: Rezultatele evaluării au evidențiat nevoi semnificative, dar și un puternic sentiment de speranță pentru un viitor sigur. Un aspect cheie identificat este nevoia limbii, care afectează toate aspectele vieții tinerilor refugiați. Sprijinul economic, prin asigurarea locurilor de muncă stabile și integrarea adecvată, este cea mai menționată necesitate. Tinerii refugiați ucraineni apreciază siguranța comunităților gazdă, dar trăiesc totuși cu anxietate în privința viitorului lor. Sentimentele de izolare și distanță față de familiile și prietenii afectați de conflict contribuie la presiunea mentală resimțită de acești tineri. Aceștia au și sugestii practice pentru a-și satisface nevoile, solicitând sprijin lingvistic și centre comunitare unde să poată interacționa semnificativ cu semenii și comunitățile lor. 

Recomandări și importanța participării tinerilor: Se subliniază importanța ca toate organizațiile umanitare să țină cont de aceste concluzii pentru a-și adapta programele.