Cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, proiectul „Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă” își propune să consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de și pentru tineret de a se implica în formarea și promovarea dezvoltării domeniului de tineret, în județele Sibiu și Hunedoara.

Nevoia implementării unui astfel de proiect s-a constatat în urma multiplelor consultări cu tinerii din județele vizate, și nu numai, prin care aceștia au accentuat faptul că este important să existe colaborare între autorități și mediul ONG, precum și faptul că este necesară implicarea acestora în luarea deciziilor ce îi afectează în mod direct sau indirect.

Implementat alături de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, proiectul se adresează în primul rând, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din județele vizate, dar și autorităților locale ce lucrează în domenii cu incidență directă sau indirectă în aria tineretului. În ultimul rând, proiectul vizează și simpli locuitori din județele vizate, ce activează la nivelul unui ONG.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Minim 20 de parteneriate dezvoltate între zona nonguvernamentală și autoritățile locale din Sibiu și Hunedoara.

2. Participarea în cadrul activităților de formare a cel puțin 100 de reprezentanți din mediul ONG și ai autorităților locale.

3. 40 de persoane implicate în activitățile de mentorat propuse la nivelul proiectului.

4. Realizarea unei cercetări cantitative privind nevoile tinerilor, respectiv a unei calitative privind modul de cooperare dintre societatea civilă și autorități în județele vizate.

5. Promovarea cooperării dintre instituțiile publice și ONG-uri prin realizarea unui ghid de bune practici.

De-a lungul celor 14 luni de implementare, se vor desfășura 3 mari activități ce vor ajuta la îndeplinirea obiectivelor propuse: cursuri de formare, mentorat și cercetarea calitativă și cantitativă.

Activități:

1. Cursuri de formare pe următoarele teme:
a. Politici europene de tineret – participanții vor învață despre ce reprezintă politicile europene de tineret, modul în carele pot aplica la nivel local sau cum ar putea fi utilizate acestea;
b. Planificare strategică în domeniul de tineret – accentul va cădea pe importanța existenței unei strategii la nivelul unei instituții;
c. Participarea tinerilor și dezvoltare comunitară – este bazat pe înțelegerea participării tinerilor în procesele decizionale, forme de participare a tinerilor în viața comunității, cum pot autoritățile si ONG-urile sa stimuleze participarea tinerilor.

2. Mentorat

Scopul mentoratului este acela de a veni în completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul sesiunilor de formare, precum și ca un suport de punere în aplicare a acestora. Experții vor oferi suport pentru următoarele teme:
a. Dezvoltarea și înființarea consiliilor consultative de tineret;
b. Programe de și pentru tineret
c. Planificare strategică
d. Constituirea organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret;

3. Cercetare

În cadrul acestei activități se vor realiza două cercetări: una cantitativă, pentru identificarea nevoilor și dorințelor pe care tinerii le au, precum și una calitativă pentru a înțelege modul în care se realizează colaborarea dintre autoritățile locale și societatea civilă.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 420.254,01 lei.
Perioada de implementare a proiectului: Iunie 2022-Iulie 2023.